Goede relaties, zekere aanlevering

De afdeling Administratie en Financiën verzorgt voor de klanten van Retail Synergie de betaling van facturen aan leveranciers, waarna de facturen bij de leden worden geïncasseerd. Dit betekent voor de klanten een extra betalingstermijn van 8 dagen. Klanten kunnen aangeven wat de gewenste betalingstermijn is, afhankelijk van de onderhandelingen die men zelf met de leverancier voert over de betalingskorting.

Tijdig betalen van rekeningen is van essentieel belang, omdat leveranciers ook leveringen van goederen daarvan afhankelijk stellen. Niets is zo vervelend als het hebben van een afspraak voor inbouwen van een product als dit product wegens betalingsachterstanden niet wordt geleverd.

De ondersteuning van Retail Synergie op dit bedrijfsproces is dus een hele kopzorg minder.