Houvast in uw onderneming

 Retail synergie kan u helpen om uw bedrijfsgegevens te vergelijken met gelijkgestemde ondernemingen. Uw gegevens worden in een uniform format verwerkt en als groepsinformatie in percentages met elkaar gedeeld. 
In een één op één gesprek kunnen we uw persoonlijke resultaten bespreken en u adviseren. Zo worden o.a. de kosten van huisvesting en personeel in relatie tot de omzet met elkaar vergeleken.

Daarnaast wordt er ook gewerkt met een dagelijkse benchmark voor de kassaomzet, deze werkt geheel automatisch en is online beschikbaar.